Honourable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu garu inaugurates the Jalasamrakshana Udyamam-116 Days (Phase-II) in Venkatayapalem(V), Thulluru(M) of Guntur District.   (12-02-2018)