Polavaram Virtual Review
Polavaram Site Inspection
 • PIP Virtual Review No.88 Monday dated 18-02-2019

 • PIP Virtual Review No.87 Monday dated 04-02-2019

  PIP Virtual Review No.86 Monday dated 28-01-2019

  PIP Virtual Review No.85 Monday dated 21-01-2019

  PIP Virtual Review No.84 Monday dated 31-12-2018

  PIP Virtual Review No.83 Monday dated 26-11-2018

  PIP Virtual Review No.82 Monday dated 19-11-2018

  PIP Virtual Review No.81 Monday dated 12-11-2018

  PIP Virtual Review No.80 Monday dated 05-11-2018

  PIP Virtual Review No.79 Monday dated 29-10-2018

  PIP Virtual Review No.78 Monday dated 15-10-2018

  PIP Virtual Review No.77 Monday dated 08-10-2018

  PIP Virtual Review No.76 Monday dated 01-10-2018

  PIP Virtual Review No.75 Monday dated 17-09-2018

  PIP Virtual Review No.74 Monday dated 10-09-2018

  PIP Virtual Review No.73 Monday dated 03-09-2018

  PIP Virtual Review No.72 Monday dated 20-08-2018

  PIP Virtual Review No.71 Monday dated 13-08-2018

  PIP Virtual Review No.70 Monday dated 06-08-2018

  PIP Virtual Review No.69 Monday dated 30-07-2018

  PIP Virtual Review No.68 Monday dated 23-07-2018

  PIP Virtual Review No.67 Monday dated 16-07-2018

  PIP Virtual Review No.66 Monday dated 25-06-2018

  PIP Virtual Review No.65 Monday dated 25-06-2018

  PIP Virtual Review No.64 Monday dated 18-06-2018

  PIP Virtual Review No.63 Monday dated 04-06-2018

  PIP Virtual Review No.62 Monday dated 28-05-2018

  PIP Virtual Review No.61 Monday dated 21-05-2018

  PIP Virtual Review No.60 Monday dated 14-05-2018

  PIP Virtual Review No.59 Monday dated 07-05-2018

  PIP Virtual Review No.58 Monday dated 30-04-2018

  PIP Virtual Review No.57 Monday dated 16-04-2018

  PIP Virtual Review No.56 Monday dated 09-04-2018

  PIP Virtual Review No.55 Monday dated 02-04-2018

  PIP Virtual Review No.54 Monday dated 19-03-2018

  PIP Virtual Review No.53 Monday dated 12-03-2018

  PIP Virtual Review No.52 Monday dated 05-03-2018

  PIP Virtual Review No.51 Monday dated 12-02-2018

  PIP Virtual Review No.50 Monday dated 05-02-2018

  PIP Virtual Review No.49 Monday dated 29-01-2018

  PIP Virtual Review No.48 Monday dated 01-01-2018

  PIP Virtual Review No.45 Monday dated 13-11-2017

  PIP Virtual Review No.44 Monday dated 06-11-2017

  PIP Virtual Review No.43 Monday dated 30-10-2017

  PIP Virtual Review No.42 Monday dated 16-10-2017

  PIP Virtual Review No.41 Monday dated 09-10-2017

  PIP Virtual Review No.40 Monday dated 11-09-2017

  PIP Virtual Review No.39 Monday dated 04-09-2017

  PIP Virtual Review No.38 Monday dated 28-08-2017

  PIP Virtual Review No.37 Monday dated 21-08-2017

  PIP Virtual Review No.36 Monday dated 14-08-2017

  PIP Virtual Review No.35 Monday dated 31-07-2017

  PIP Virtual Review No.34 Monday dated 24-07-2017

  PIP Virtual Review No.33 Monday dated 17-07-2017

  PIP Virtual Review No.32 Monday dated 10-07-2017

  PIP Virtual Review No.31 Monday dated 03-07-2017

  PIP Virtual Review No.30 Monday dated 26-06-2017

  PIP Virtual Review No.29 Monday dated 19-06-2017

  PIP Virtual Review No.27 Monday dated 12-06-2017

  PIP Virtual Review No.26 Tuesday dated 30-05-2017

  PIP Virtual Review No.25 Monday dated 15-05-2017

  PIP Virtual Review No.24 Monday dated 01-05-2017

  PIP Virtual Review No.23 Monday dated 24-04-2017

  PIP Virtual Review No.22 Monday dated 10-04-2017

  PIP Virtual Review No.21 Monday dated 03-04-2017

  PIP Virtual Review No.20 Monday dated 27-03-2017

  PIP Virtual Review No.19 Monday dated 20-03-2017

  PIP Virtual Review No.18 Monday dated 13-03-2017

  PIP Virtual Review No.17 Monday dated 06-03-2017

  PIP Virtual Review No.16 Monday dated 27-02-2017

  PIP Virtual Review No.15 Monday dated 20-02-2017

  PIP Virtual Review No.14 Monday dated 13-02-2017

  PIP Virtual Review No.13 Monday dated 23-01-2017

  PIP Virtual Review No.12 Monday dated 19-12-2016

  PIP Virtual Review No.11 Tuesday dated 13-12-2016

  PIP Virtual Review No.10 Monday dated 05-12-2016

  PIP Virtual Review No.09 Monday dated 28-11-2016

  PIP Virtual Review No.08 Monday dated 14-11-2016

  PIP Virtual Review No.07 Monday dated 07-11-2016

  PIP Virtual Review No.06 Monday dated 31-10-2016

  PIP Virtual Review No.05 Monday dated 24-10-2016

  PIP Virtual Review No.04 Monday dated 03-10-2016

  PIP Virtual Review No.03 Monday dated 26-09-2016

  PIP Virtual Review No.02 Monday dated 19-09-2016

 • 18022019 - Polavaram Review no.88.pdf

 • 88 VIRTUAL REVIEW OF POLAVARAM BY HCM - 18 FEB 2019.pdf

 • PIP Site Inspection No.29 Monday dated 27-12-2018

 • PIP Site Inspection No.28 Monday dated 22-10-2018

  PIP Site Inspection No.27 Monday dated 24-09-2018

  PIP Site Inspection No.26 Monday dated 27-08-2018

  PIP Site Inspection No.25 Monday dated 11-06-2018

  PIP Site Inspection No.24 Monday dated 23-04-2018

  PIP Site Inspection No.23 Monday dated 19-02-2018

  PIP Site Inspection No.22 Monday dated 08-01-2018

  PIP Site Inspection No.21 Monday dated 11-12-2017

  PIP Site Inspection No.20 Monday dated 03-10-2017

  PIP Site Inspection No.19 Monday dated 18-09-2017

  PIP Site Inspection No.18 Monday dated 07-08-2017

  PIP Site Inspection No.17 Monday dated 22-05-2017

  PIP Site Inspection No.16 Monday dated 08-05-2017

  PIP Site Inspection No.15 Monday dated 17-04-2017

  PIP Site Inspection No.14 Wednesday dated 01-02-2017

  PIP Site Inspection No.13 Monday dated 21-11-2016

  PIP Site Inspection No.12 Monday dated 17-10-2016

 • 24122018 - Polavaram Visit no.29.pdf

 • 29 Site vist by HCM Dt 24.12.2018.pptx